Tjänster

Systemseparation Ltd erbjuder en mängd olika tjänster för skogsägare.


  • Plantering – fran 1,85 SEK/st.
  • Kemisk behandling av träd efter plantering – 200 SEK/h + kostnaden för kemikalien.
  • Röjning – från 270 SEK/h.