Systemseparation Ltd (grundat 2004 i Storbritannien) sysslar med odling av skogsplantor i Estland, Tyskland och Litauen. Vår huvudmarknad är Sverige där vi är verksamma med odling och marknadsföring av olika skogsplantor baserat på långsiktiga avtal. Vi erbjuder även tjänster för plantering och hantering av nämnda skogsplantor. Vi erbjuder integrerade lösningar för skogsägare vilka omfattar odling av högkvalitativa skogsplantor (barrotsplantor), transport, plantering,  skydd av fröplantor (med bekämpningsmedel) och deras vidare hantering.

Företaget är registrerat i Estlands växtskyddsregister under nr 3450.