Systemseparation nõuab Postimehelt kohtus valede ümberlükkamist

  • Post author:
  • Post category:Istikud

14.08.2023

Pressiteade

Eesti metsataimede kasvataja Systemseparation Ltd nõuab kohtus Postimehelt Eesti päritolu metsaistikute kohta levitatud valeväidete ümberlükkamist.

Postimees seostas tänavu juulis metsataimede tootja Systemseparation Ltd “hiigeltüssamisega”. Väljaanne lõi kajastustega mulje, nagu oleks ettevõtte Eesti seemneist kasvatatud istikud kahtlast päritolu, keskkonnaamet soosiks ettevõtet konkurentide ees, ettevõtte kliente ähvardaks metsa võsastumine ja kümnete miljonite eurode suurne kahju. Kõik nimetatud väited on valed.

Systemseparation Ltd toodab Eesti metsaomanikele Eesti seemnest kasvatanud kvaliteetseid metsataimi, kasvatades need seemnest istikuks Saksamaa ühes tunnustatuimas taimlas Lüdemann Pflanzen GmbH. “Mitte kordagi meie perefirma ligi 20-aastase ajaloo jooksul pole keskkonnaamet ega ükski klient näinud põhjust meid pettuses või ebakvaliteetses tootes kahtlustada,” rõhutas ettevõtte osanik Tanel Vaasma. “Kogu taimse materjali teekond on põhjalikult dokumenteeritud, meile kehtib sama range kontroll nagu Eestis tegutsevatele taimlatele.”

Postimehe ja BNS-i artiklites esitatud vandenõuteooria on rajatud faktile, et riigiasutuste omavahelises suhtluses pole Saksa pool esitanud Eestile korrektset taimede väljaveo teatist.

Vaasma kinnitusel on ettevõte korrektselt esitanud kõik dokumendid, kuid riigiasutuste vahelist asjaajamist ei saa ettevõte mõjutada. Puuduva teatise kõrval kajastab taimede päritolu ja kogu liikumist siiski põhjalik dokumendijälg, mida väljaanne pole kajastanud. Alusetult õhku visatud süüdistused tekitavad lisaks mainekahjule aga ka majanduslikku kahju. “Professionaalsed kliendid mõistsid süüdistuste absurdust, aga osa väiksemaid metsaomanikke on ära hirmutatud,” tunnistas Vaasma. “Meil pole kahju piiramiseks muud võimalust peale kohtutee.”

Kuigi ühiskondlikku kontrolli teostades peab ajakirjandusele jääma ka võimalus eksida, nõuavad erakordsed väited ettevõtet esindava vandeadvokaadi Carri Ginteri kinnitusel ka erakordseid tõendeid. “Tõsised kahtlused seavad ka ajakirjanduslikule uurimisele tavalisest kõrgemad standardid, kui lihtsalt iga süüdistuse ette “väidetavalt” kirjutamine,” rõhutas Ginter. “Kui valeväidete ja alusetute kahtlustuste esitamine muutub süsteemseks, peab enda tõhusaks kaitsmiseks ja valede kummutamiseks paraku otsima abi kohtust.”

Systemseparation ei nõua Postimees Grupilt täna Harju maakohtusse esitatud hagis kahjutasu, küll aga ebaõigete väidete ümberlükkamist.

Postimees avaldasid tänavu juulis vandenõuteooriat sisaldava artiklisarja: Eesti metsaomanikke kummitab hiigeltüssamise kahtlus (autor Margus Hanno Murakas), Ametnikud on sunnitud hiigelpettuse kahtlust uurima (autor Ülle Harju), Pettusekahtlus, mis sunnib tõde välja selgitama (juhtkiri).

Systemseparation Ltd kasvatab RMK-st ostetud seemneist Lüdemann Planzeni taimlas avajuurseid metsaistikuid, mis sobivad hästi tiheda alustaimestikuga kasvukohtadesse, nagu seda on näiteks Põhja- ja Kesk-Eesti segametsad. Tegemist on tavalise praktikaga, Eesti seemnest kasvatavad välismaistes taimlates istikuid nii ettevõtted kui metsaühistud; selline kasvatamine annab avajuursete taimede osas nii parema hinna kui kvaliteedi kui Eesti taimlas kasvatamine.